top of page

  Privacy statement  

Airco-Concurrent geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Airco- Concurrent. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/09/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

Het hanteren van een goede Privacy Policy is belangrijk. Alleen nu met de strengere regels, die ingegaan zijn op 25 mei 2018, moeten wij als webwinkelier precies weten welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en laten verwerken door andere partijen.

 

Hieronder kunt u terug vinden hoe wij en de externe partijen waar wij mee samen werken, met uw gegevens omgaan.

bottom of page