top of page

  Herroepingsrecht  

 

Bij Airco-Concurrent kunt u een artikel binnen 14 dagen na aanlevering ruilen of retourneren. Het is wel van belang dat het product compleet is en in de oorspronkelijke verpakking zit. Producten die niet compleet zijn komen niet voor restitutie in aanmerking.  

Bij producten die beschadigd zijn, brengen wij de schade (de zogenaamde waardevermindering) in rekening bij de consument.

Wanneer de concurrent heeft ingestemd met een directe levering en/of installatie van producten en/of levering van diensten op een opgegeven locatie zal het recht tot herroeping vervallen.

Voorwaarden

  • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

  • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken

 

Gevolgen van de herroeping

  • Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  • U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

  • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de consument.

  • U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Vervalling van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt wanneer een dienst al volledig is geleverd en de consument daar ook mee heeft ingestemd. Tijdens het bestelproces wordt de consument expliciet gevraagd of de dienst direct geleverd mag worden en moet de consument verklaren dat ze daarmee afstand doen van hun herroepingsrecht. Tijdens het afrekenen zal de consument een checkbox te zien krijgen in het bestelproces met de tekst  “Ik stem in met directe levering van deze dienst en zie daarmee af van mijn recht tot herroeping”.

Het herroepingsrecht vervalt per direct wanneer het product is geïnstalleerd en de dienst volledig is geleverd.

Wenst u gebruik te maken van het herroepingsrecht dan kunt u onderstaand formulier downloaden en ingevuld terugsturen naar:

Airco-Concurrent

Robert Schumandomein 2

6229ES Maastricht

Nederland

U kunt het formulier ook inscannen en mailen naar ons.

Wenst u meer informatie dan kunt u ook eerst telefonisch contact opnemen met onze klantendienst +31(0)626137678

 

bottom of page