top of page

  Levertijd & verzendkosten  

Levertijd/montage datum

Bij Airco-concurrent besteden wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het in acht nemen, in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Wij streven ernaar om alle geplaatste bestellingen binnen de 2 weken na ontvangst van betaling bij u te monteren(mits de producten op voorraad zijn).

Wanneer er bestelde producten niet op voorraad zijn in ons centrale magazijn dan zullen wij deze bestellen bij onze leverancier en zullen wij deze uiterlijk 30 dagen na ontvangst van betaling bij u op de door u opgegeven locatie komen monteren.

(*Als plaats van levering/montage geldt het adres dat u als consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.)

***Uitzonderingen***

Wij doen ons uiterste best om het hele jaar een maximale levertijd (planning montage datum) van 30 dagen te handhaven, echter krijgen onze fabrikanten de vraag naar airco’s in de zomermaanden in extreme gevallen niet bijgehouden. Wanneer wij in de zomermaanden de door u gewenste modellen niet in voorraad zouden hebben, kan de maximale termijn van 4 weken soms met enkele weken overschreden worden. Wij zullen u uiteraard tijdig informeren wanneer dit het geval zou zijn en hopen op uw begrip mocht deze situatie zich voordoen.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 6 van dit artikel in onze algemene voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij u als consument akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling geplaatst is bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U heeft geen recht op een schadevergoeding.

Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt airco-concurrent een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend.

Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel vermeldt in onze algemene voorwaarden zullen wij het bedrag dat u als consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij airco-concurrent tot het moment van bezorging aan u de consument of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Wanneer noodzakelijk, kunt u tot en met 2 dagen voor de levering van de afgesproken leverdag wijzigen naar een andere datum. (Dit houdt wel in dat er weer een maximale tijd van 2 weken gehanteerd kan worden, afhankelijk van de beschikbaarheid op dat moment).

Indien u dit wenst, neem dan altijd contact op met onze klantendienst voor overleg en het bekijken van beschikbare datums via het telefoonnummer  +31(0)626137678.

of via mail.

Verzendkosten/voorrijkosten

Wanneer u in onze webshop een product heeft besteld dan zit het standaard montage pakket inbegrepen in de prijs!

Het standaard montage pakket is inclusief verzendkosten/voorrijkosten binnen een straal van 25km van ons vestigingsadres in Maastricht.

Woont u buiten deze straal van 25km in de omtrek van Maastricht dan berekenen wij  €0,75 Ct. per gereden kilometer extra.

U kunt hier berekenen hoeveel de extra kosten voor de installatie/levering op uw adres zijn.

Bij bestellingen boven de €3000 (exclusief btw) worden er geen extra kosten meer berekend voor de levering. (Met een maximum van 600 kilometer en Terschelling en de waddeneilanden niet inbegrepen)

Voor meer informatie staat wij altijd tot uw dienst en kunt u ons contacteren via ons contactformulier of een van de andere opties beneden op onze website.

bottom of page